Финансовата криза бавно, но сигурно започва да отминава. Раздвижването на пазара се усеща. Кризата донесе много негативи, но пък и даде много уроци на бизнеса. В момента се намираме в период на нейното отшумяване. Сега е подходящ момент за освежаване на бизнеса, за смяна на стратегии, на маркетинг подходи, както и за промяна на отношението и комуникацията с клиентите. Всеки бизнес, всяка сфера на дейност трябва да поддържа ефективна комуникация със своите целеви публики и потребители – да им се представи по адекватен начин. Макар да излизат все нови и нови печатни медии , неоспорим факт е, че предпочитаната масова медия вече е Интернет. Тя изпревари пресата, радиото, та дори и телевизията. Читателската аудитория на вестници и списания рязко и драстично намаля. Тази ситуация трябва да бъде отчетена от обществото и от ръководителите на бизнеса.

бизнес стратегииИнтернет е най-подходящата медия, чрез която дадена фирма може да представи своето лице пред публичността. Освен това, тя има и много предимства – рекламирането, представянето на дадена фирма в Интернет е евтино и гарантира многобройна аудитория, както и създава изключителни условия за интерактивност.

Наличието на уеб сайт е задължително условие за всяка развиваща се или целяща просперитет фирма. Няма как един бизнес да бъде успешен без да има добре разработена комуникационна стратегия, а тя включва наличието на уеб сайт.

Отшумяването на кризата е изключително подходящ период за стартирнето както на нов бизнес, така и за изготвяне на уеб сайт, който е дългосрочна инвестиция. Изработката на уеб сайт е нисък фирмен разход, ефективен канал за комуникация с клиенти и потребители и алтернативен начин за представяне качествата на всяка продуктова линия или услуги.

Затова всяка фирма, която все още няма сайт трябва да отстрани пропуска. Това ще бъде едно адекватно решение, благоприятсвено и от отшумяващата криза. А всеки стартиращ бизнес трябва да изгради позитивен образ на своята дейност пред масовата и целевата аудитория, за което уеб сайтът отново е най-доброто решение.

VN:F [1.6.1_878]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.6.1_878]
Rating: +5 (from 5 votes)
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • Live
 • Turn this article into a PDF!
 • RSS
 • Yahoo! Bookmarks
 • Print this article!
 • E-mail this story to a friend!
 • Technorati